listopada 19, 2015

Piękny Bug


Ta niezwykle malownicza kraina, jako nieliczna w Polsce posiada naturalną, niezmienioną przez cywilizację formę.
Rzeka Bug, prawy dopływ Wisły, przepływa przez teren gmin: Drohiczyn, Korczew, Konstantynów, Mielnik, Perlejewo, Sarnaki, Siemiatycze na Podlasiu.

Bug płynie przez łąki, pastwiska, wzdłuż urwistych skarp, tworzy mielizny, wyspy.

Na tej dziko płynącej rzece organizowane są podróże kajakowe. Uczestnicy spływów mogą na trasach podziwiać zabytki architektury, wspaniałe krajobrazy, miejsca gdzie toczone bitwy, muzea, rezerwaty.

Spływy edukacyjno-ekologiczne łączą wypoczynek z poznaniem miejsc przebywania [łąki, bagna] rzadkich gatunków ptaków, a w lasach zwierzyny.

Na spływach edukacyjno-historycznych poznaje się historię tych terenów, a na kulturowych - kulturę podlaską, mazowiecką, ukraińską i białoruską. Zaobserwować można wpływy grekokatolików, ewangelików, tatarów. Natomiast na spływach religijnych, oprócz spotkania z religią, obejrzeć można św. Górę Grabarka i zabytki sakralne.
Spływy sportowe organizuje się dla uprawiania różnych konkurencji sportowych, jak np. cross, wyścigi. 

Świetną formą rodzinnego spędzenia czasu są spływy rodzinne, rodzic wraz z dzieckiem. Inną formą wypoczynku są spływy firmowe, służące do integracji pracowników. Łączy się je z ogniskami, grillami, graniem w piłkę, wspólnymi biesiadami. 

Spływy te mogą być jedno i kilkudniowe, w zależności od oferty organizatorów.
Osoby będące miłośnikami rowerów mają do dyspozycji wiele szlaków i ścieżek rowerowych. Jedne usytuowane są wzdłuż rzeki, inne wśród zabytków architektury, przez tereny leśne, miejsca kultu religijnego. 

Miłośnicy spacerów, biegów, nordic walking mają do dyspozycji kilka szlaków i ścieżek przyrodniczych. Przebiegają one wśród lasów, łąk, pagórków, zabytków kultury sakralnej i świeckiej. Można poznać rośliny, ptaki, zwierzęta na terenie rezerwatów. 

Bug jest rajem dla wędkarzy, którzy mogą tu złowić szczupaki, leszcze, krąpie, płocie, karpie, okonie, sandacze, sumy. 

Oprócz wyżej wymienionych atrakcji można także skorzystać z przejażdżek konnych, bryczkami, a w zimie z kuligu. 

Dolina Bugu, ze wzg. na różnorodność wpływów kulturowych i religijnych jest unikatowa pod względem zabytków architektonicznych. Znajdują się tu m.in. zabytkowe kościoły, cerkwie, pałace, folwarki, kurhany, młyny, kaplice, klasztory, drewniane chałupy.

Dolina rzeki Bug można określić jednym zdaniem - raj dla turystów!!

Copyright © Testuje i Gotuje , Blogger