stycznia 13, 2015

Nadleśnictwo PuławyNadleśnictwo Puławy znajduje się na obszarze województwa lubelskiego. Zawiera swoim zasięgiem 4 powiaty: puławski, rycki, lubelski i opolski. Nadleśnictwo znajduje się na terenach: Niziny Mazowieckiej, Wyżyny Lubelskiej i Równiny Radomskiej, oddziela je pradolina Wisły i Wieprza. 
Można na tym terytorium można zauważyć różne formy terenu: płaskie równiny aż do wysoczyzny. Gleby i roślinność znajdująca się tej przestrzeni jest bardzo zróżnicowana. Uwagę mogą zwrócić 13 typów lasów niżowych. Wracając do gleby mamy tutaj do czynienia z glebą żyzną, które po pewnym czasie zostały ustanowione polami uprawnymi. Lasy znajdują się najczęściej na glebach: wąwozach, bagnach - na którym nie można nic uprawiać. 
Na wskazanej krainie mamy do czynienia z 52% - siedliska borowe, 45% - lasy mieszane i liściaste, 3% - olszowe. 
Na wskazanej przestrzeni znajduje się pradolina Wisły i Wieprzu, które są uznawane za korytarze ekologiczne o bardzo dużej naturalności. Trzeba zaznaczyć, że właśnie one są objęte konwencją Ramsar. Nie jest to aktualnie często spotykane w Europie. 
W latach 70 doszło do powstania Zakładu Azotowych Puławy, których działanie uszkodziło tysiące hektarów lasów. W roku 1990 doprowadzono do zmniejszenia zanieczyszczeń, które dochodziły do powietrza na krainach leśnych. Od tego okresu można zauważyć ekosystem leśny zaczyna się odbudowywać. 
Po tym wydarzeniu dzięki wysiółkowi wielu osób: władz terenowych, leśników i przyrodników - doszło do powrotu stanu naturalności obiekty wodne i bagienne o powierzchni ok. 200 ha. 
Miejsce jest objęte ochroną jako rezerwat przyrody, a także użytki ekologiczne. Mamy tutaj również rośliny, np.: kosaciec syberyjski, wielosił błękitny, grzybień biały, pełnik europejski i zwierzęta, np.: Trzciniak, Pezkoz zausznik, Bielik, Żuraw, Cyranka, Gęgawa, Żaba moczarowa, Bąk, Żmija, Zaskroniec chronione - o bardzo liczne i zróżnicowane.

Powierzchnia nadleśnictwa: 15,9 tys. ha

W podziękowaniu za zainteresowanie się nadleśnictwem otrzymałam: folder z pięknymi zdjęciami oraz opisami. Warto odwiedzić okolice i poznać z bliska jego historie oraz tradycje!!

Copyright © Testuje i Gotuje , Blogger