stycznia 21, 2015

Nadleśnictwo GościnoNadleśnictwo Gościno powstało w roku 1973. Zawiera 22663 ha w województwie zachodniopomorskim. Obejmuje w swoim zasięgu 14 gmin. Na tym terenie mamy do czynienia przeważnie z gruntami rolnymi, jest tutaj bardzo mało terenów leśnych. Tereny ochronne stanowią większość część nadleśnictwa. 17% - lasy ochronne [obszary chronione]; trzy rezerwy przyrody; liczne użytki ekologiczne. Drzewa i głazy - najokazalsze zostały objęte ochroną i traktuje się je jako pomniki przyrody. 

Obszar nadleśnictwa to zazwyczaj morena denna, w której wchodzą również moreny czołowe. Ważne dla tego regionu są także bardzo płytkie zagłębienia i niecki. Właśnie z nich doszło do powstania bagien, a także cieki wodnej - zawierające naturalne korytarze. 

Na tym terytorium występuje mała ilość jezior, jednakże mamy tutaj do czynienia z mokradłami i torfowiskami. 

Patrząc na ten obszar ze wzg. klimatycznym to możemy stwierdzić, że należą one do bałtyckiej krainy Pobrzeża Kołobrzeskiego. Ważne jest tutaj również to, że występują na wskazanym obszarze małe różnice temperatury i opady, które w znacznym stopniu przekraczają średnią krajową. 

Nadleśnictwo Gościno leży bardzo blisko morza. Związku z tym występuje tutaj łagodny klimat i żyzna gleba. Wyniku tego dochodzi tutaj do rozwoju osadnictwa, można to zauważyć po pozostałościach kurhany i grodzisk. 

Nadleśnictwo dzięki obecności nie daleko swoich terenów morza, stało się atrakcją dla turystów z Polski i zagranicy. Na obszarze tutejszym można zbierać grzyby, jagody oraz czyste powietrze skutkuje częstymi wędrówkami, wypoczynkiem i aktywne uprawianie rekreacji na tym terenie. Jest wielką promocją dla nadleśnictwa i całego terytorium jakie obejmuje swoim zasięgiem. 

W podziękowaniu za zainteresowanie się Nadleśnictwem Gościno otrzymałam: folder. Zdjęcie zamieszczam poniżej.

Copyright © Testuje i Gotuje , Blogger